chj1
embalses
pluviometros
aforos
fenacore.fw

Últimas Noticias

 • Bando turno corto B del 17 al 25 de Marzo de 2019

  En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

  FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  17 al 25 de Març de 2019, es distribueix de la forma següent:

  CANET D'EN BERENGUER. . . dia 17 Març a les  19:30 hores

  SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 18 Març a les  07:30 hores

  PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 22 Març a les  19:30 hores

  GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  dia 23 Març a les  02:18 hores

  ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 23 Març a les  08:36 hores

  ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .  dia 23 Març a les  20:09 hores

  TORRES TORRES. . . . . . . . . . .dia 24 Març a les  06:44 hores

  ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . ..dia 24 Març a les  17:17 hores

  ALFARA DE LA BARONÍA... . . .dia 25 Març a les  01:57 hores

  ALGAR DE PALANCIA........... . .día 25 Març a les  09:51 hores

                    Finalitza el torn el dia  25  Març a les  13:08 hores

  La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

  SAGUNT, 18 de Març de 2019.

Comunidades