chj1
embalses
pluviometros
aforos
fenacore.fw

Últimas Noticias

 • Bando turno corto B del 15 al 23 de Febrero de 2019

  En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

  FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  15 al 23 de Febrer de 2019, es distribueix de la forma següent:

  CANET D'EN BERENGUER. . . dia 15 Febrer a les  15:30 hores

  SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 16 Febrer a les  03:30 hores

  PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 20 Febrer a les  15:30 hores

  GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  dia 20 Febrer a les  22:18 hores

  ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 21 Febrer a les  04:36 hores

  ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .  dia 21 Febrer a les  16:09 hores

  TORRES TORRES. . . . . . . . . . .dia 22 Febrer a les  02:44 hores

  ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . ..dia 22 Febrer a les  13:17 hores

  ALFARA DE LA BARONÍA... . . .dia 22 Febrer a les  21:57 hores

  ALGAR DE PALANCIA........... . .día 23 Febrer a les  05:51 hores

                    Finalitza el torn el dia  23  Febrer a les  09:08 hores

  La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

  SAGUNT, 18 de Febrer de 2019.

Comunidades