Bando turno corto B del 2 al 9 de Diciembre de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  2 al 9 de Desembre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia  2 Desembre a les  05:30 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia  2 Desembre a les  17:30 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia  7 Desembre a les  05:30 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  dia  7 Desembre a les  12:18 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia  7 Desembre a les  18:36 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .  dia  8 Desembre a les  06:09 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . . .dia  8 Desembre a les 16:44 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . ..dia  9 Desembre a les  03:17 hores

ALFARA DE LA BARONÍA... . . .dia  9 Desembre a les  11:57 hores

ALGAR DE PALANCIA........... . .día  9 Desembre a les  19:51 hores

                  Finalitza el torn el dia  9  Desembre a les  23:08 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT  3 de Desembre de 2018.

Home Bandos Bando turno corto B del 2 al 9 de Diciembre de 2018