chj1
embalses
pluviometros
aforos
fenacore.fw

Últimas Noticias

 • Bando turno corto B del 16 al 24 de Junio de 2019

  En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

  FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  16 al  24 de Juny de 2019, es distribueix de la forma següent:

  CANET D'EN BERENGUER. . . dia 16 Juny a les  07:30 hores

  SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 16 Juny a les  19:30 hores

  PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 21 Juny a les  07:30 hores

  GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  dia 21 Juny a les  14:18 hores

  ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 21 Juny a les  20:36 hores

  ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .  dia 22 Juny a les  08:09 hores

  TORRES TORRES. . . . . . . . . . . dia 22 Juny a les  18:44 hores

  ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . ..dia 23 Juny a les  05:17 hores

  ALFARA DE LA BARONÍA... . . .dia 23 Juny a les  13:57 hores

  ALGAR DE PALANCIA........... . .día 23 Juny a les  21:51 hores

                    Finalitza el torn el dia  24  Juny a les  01:08 hores

  La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

  SAGUNT, 17 de Juny de 2019.

Comunidades