Bando turno corto A del 11 al 18 de agosto de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  11 al 18 de agost de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 11 Agost a les  00:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. dia 11 Agost a les  12:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 16 Agost a les  00:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 16 Agost a les  06:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 16 Agost a les  13:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .. dia 17 Agost  a les 00:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 17 Agost a les  11:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . .. .dia 17 Agost a les 21:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 18 Agost a les 6:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT 13 de Agost de 2018

Home Bandos Bando turno corto A del 11 al 18 de agosto de 2018