Bando turno corto A del 25 de Setiembre al 2 de Octubre de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  25 de Setembre al 2 d'Octubre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 25 Setembre a les  11:30 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. dia 25 Setembre a les  23:30 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 30 Setembre a les  11:30 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 30 Setembre a les  18:18 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia   1  Octubre  a  les  00:35 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia   1  Octubre  a  les  12:08 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia   1  Octubre a les 22:42 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia   2  Octubre  a  les  09:15 hores

                  Finalitza el torn el dia 2 Octubre a les 17:55 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 26 de Setembre de 2018

Home Bandos Bando turno corto A del 25 de Setiembre al 2 de Octubre de 2018