Bando turno corto A del 10 al 17 de Octubre de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  10 al 17 d'Octubre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 10 Octubre a les  16:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. dia 11 Octubre a les  04:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 15 Octubre a les  16:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 15 Octubre a les  22:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 16 Octubre a les  05:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 16 Octubre  a les 16:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 17 Octubre a les 03:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 17 Octubre a les 13:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 17 Octubre a les 22:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT 11 d'Octubre de 2018

Home Bandos Bando turno corto A del 10 al 17 de Octubre de 2018