Bando turno corto A del 25 de Octubre al 2 de Noviembre de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  25 d'Octubre al 2 de Novembre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 25 Octubre a les  18:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. dia 26 Octubre a les  06:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 30 Octubre a les  18:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 31 Octubre a les  00:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 31 Octubre  a  les  07:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 31 Octubre  a  les  18:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 1 Novembre a les 05:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 1 Novembre a les 15:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 2 Novembre a les 00:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 26 d'Octubre de 2018

Home Bandos Bando turno corto A del 25 de Octubre al 2 de Noviembre de 2018