Bando turno corto B del 17 al 24 de Novembre de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  17 al 24 de Novembre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . dia 17 Novembre a les 03:30 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .dia 17 Novembre a les 15:30 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 22 Novembre a les 03:30 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .dia 22 Novembre a les 10:18 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . dia 22 Novembre a les 16:36 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .dia 23 Novembre a les 04:09 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . . dia 23 Novembre a les 14:44 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . dia 24 Novembre a les 01:17 hores

ALFARA DE LA BARONÍA... . .dia 24 Novembre a les 09:57 hores

ALGAR DE PALANCIA.............día 24 Novembre a les 17:51 hores

                  Finalitza el torn el dia 24 Novembre a les21:08 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT  19 de Novembre de 2018

Home Bandos Bando turno corto B del 17 al 24 de Novembre de 2018