Bando turno corto A del 9 al 16 de Enero 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  9 al 16 de Gener 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia  9  Gener a les  04:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia  9  Gener a les  16:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 14 Gener a les  04:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 14 Gener a les  10:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 14 Gener a les  17:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 15 Gener a les  04:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 15 Gener a les  15:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 16 Gener a les  01:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 16 Gener a les 10:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 9 de Gener de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 9 al 16 de Enero 2019