Bando turno corto A del 8 al 15 de Febrero 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  8 al 15 de Febrer 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia  8  Febrer a les  08:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia  8  Febrer a les  20:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 13 Febrer a les  08:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 13 Febrer a les  14:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 13 Febrer a les  21:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 14 Febrer a les  08:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 14 Febrer a les  19:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 15 Febrer a les  05:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 15 Febrer a les 14:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 8 de Febrer de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 8 al 15 de Febrero 2019