Bando turno corto A del 10 al 17 de Marzo 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  10 al 17 de Març de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 10 Març a les  12:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 11 Març a les  00:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 15 Març a les  12:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 15 Març a les  18:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 16 Març a les  01:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 16 Març a les  12:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 16 Març a les  23:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 17 Març a les  09:45 hores

                  Finalitza el torn el dia  17  Març a les 18:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 12 de Març de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 10 al 17 de Marzo 2019