Bando turno corto A del 9 al 17 de Mayo 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  9 al 17 de Maig 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia  9  Maig a les  20:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 10 Maig a les  08:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 14 Maig a les  20:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 15 Maig a les  02:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 15 Maig a les  09:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 15 Maig a les  20:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 16 Maig a les  07:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 16 Maig a les  17:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 17 Maig a les 02:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 10 de Maig de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 9 al 17 de Mayo 2019