Bando turno corto A del 24 de Mayo al 1 de Junio de 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  24 de Maig al 1 de Juny de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 24 Maig a les  22:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 25 Maig a les  10:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 29 Maig a les  22:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 30 Maig a les  04:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 30 Maig a les  11:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 30 Maig a les  22:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 31 Maig a les  09:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 31 Maig a les  19:45 hores

                  Finalitza el torn el dia  1  Juny a les 04:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 27 de Maig de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 24 de Mayo al 1 de Junio de 2019