Bando turno corto B del 1 al 9 de Julio de 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  1 al  9 de Juliol de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 1 Juliol a les  10:45 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 1 Juliol a les  22:45 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 6 Juliol a les  10:45 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  dia 6 Juliol a les  17:33 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 6 Juliol a les  23:51 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .  dia 7 Juliol a les  11:24 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . . . dia 7 Juliol a les  21:59 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . ..dia 8 Juliol a les  08:32 hores

ALFARA DE LA BARONÍA... . . .dia 8 Juliol a les  17:12 hores

ALGAR DE PALANCIA........... . .día 9 Juliol a les  01:06 hores

                  Finalitza el torn el dia  9  Juliol a les  04:23 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 1 de Juliol de 2019.

Home Bandos Bando turno corto B del 1 al 9 de Julio de 2019