Bando turno corto A del 9 al 16 de Julio 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  9 al 16 de Juliol 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . .   dimarts   9 Juliol a les  05:30 h.

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .    dimarts   9 Juliol a les  17:30 h.

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .diumenge 14 Juliol a les 05:30 h.

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . diumenge 14 Juliol a les 12:18 h.

ALBALAT DE TARONGERS. . .diumenge 14 Juliol a les 18:35 h. 

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .    dilluns   15 Juliol a les  06:08 h.

TORRES TORRES. . . . . . . . . .     dilluns   15 Juliol a les  16:42 h.

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . .    dimarts  16 Juliol a les  03:15 h.

                  Finalitza el torn el dimarts 16 Juliol a les 11:55 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 9 de Juliol de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 9 al 16 de Julio 2019