Bando turno corto A del 8 al 15 de Agosto 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  8 al 15 de Agost 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . .   dijous   8 Agost a les  12:00 h.

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .    dijous   9 Agost a les  00:00 h.

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dimarts 13 Agost a les 12:00 h.

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . dimarts 13 Agost a les 18:48 h.

ALBALAT DE TARONGERS. . .dimecres 14 Agost a les 1:05 h. 

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dimecres 14 Agost a les  12:38 h.

TORRES TORRES. . . . . . . . . .     dimecres 14 Agost a les  23:12 h.

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . .    dijous 15 Agost a les  09:45 h.

                  Finalitza el torn el dijous 15 Agost a les 18:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 8 de Agost de 2019.

Home Bandos Bando turno corto A del 8 al 15 de Agosto 2019