Artículos

Bando turno corto A del 10 al 17 de Septiembre de 2018

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  10 al 17 de Setembre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 10 Setembre a les  09:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. dia 10 Setembre a les  21:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 15 Setembre a les  09:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 15 Setembre a les  15:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 15 Setembre a les  22:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . dia 16 Setembre  a les 09:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  dia 16 Setembre a les 20:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . .dia 17 Setembre a les 06:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 17 Setembre a les 15:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT 11 de Setembre de 2018