Artículos

Bando turno corto A del 10 al 17 de Diciembre de 2018 (2)

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  10 al 17 de Desembre de 2018, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 10 Desembre a les  00:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . ..dia 10 Desembre a les  12:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dia 15 Desembre a les  00:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . dia 15 Desembre a les  06:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . .dia 15 Desembre a les  13:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . dia 16 Desembre a les  00:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . . dia 16 Desembre a les 11:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . .dia 16 Desembre a les 21:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 17 Desembre a les 06:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 10 de Desembre de 2018