Artículos

Bando turno corto A del 24 al 31 de Enero de 2019 (2)

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  24 al 31 de Gener de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia  24 Gener  a les  06:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . ..dia 24 Gener a les  18:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dia 29 Gener a les  06:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . dia 29 Gener a les  12:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . .dia 29 Gener a les  19:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . dia 30 Gener a les  6:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . . dia 30 Gener a les 17:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . .dia 31 Gener a les 3:45 hores

                  Finalitza el torn el dia 31 Gener a les 12:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 24 de Gener de 2019