Artículos

Bando turno corto A del 23 de Febrero al 2 de Marzo 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  23 Febrer al 2 de Març de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 23 Febrer a les  10:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 23 Febrer a les  22:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 28 Febrer a les  10:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 28 Febrer a les  16:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 28 Febrer a les  23:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia  1  Març  a  les  10:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia  1  Març  a  les  21:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia  2  Març  a les  07:45 hores

                  Finalitza el torn el dia  2  Març a les 16:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 25 de Febrer de 2019.