Artículos

Bando turno corto A del 24 de Abril al 2 de Mayo de 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  24 d'Abril al 2 de Maig de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 24 Abril a les  18:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 25 Abril a les  06:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 29 Abril a les  18:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 30 Abril a les  00:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 30 Abril a les  07:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 30 Abril a les  18:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia  1  Maig a les  05:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia  1  Maig a les  15:45 hores

                  Finalitza el torn el dia  2  Maig a les 00:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 26 d'Abril de 2019.