Artículos

Bando turno corto A del 24 de Junio al 1 de Julio de 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  24 de Juny al 1 de Juliol de 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dia 24 Juny a les  02:00 hores

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dia 24 Juny a les  14:00 hores

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dia 29 Juny a les  02:00 hores

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .dia 29 Juny a les  08:48 hores

ALBALAT DE TARONGERS. . . dia 29 Juny a les  15:05 hores

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . . .dia 30 Juny a les  02:38 hores

TORRES TORRES. . . . . . . . . .  .dia 30 Juny a les  13:12 hores

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . . . dia 30 Juny a les  23:45 hores

                  Finalitza el torn el dia  1  Juliol a les 08:25 hores

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 25 de Juny de 2019.