Artículos

Bando turno corto A del 24 al 31 de Julio 2019

En JOAQUÍM PONS SAMPEDRO, President de la Séquia Major de Sagunt.

FAIG SABER: Que el torn d' aigua de la Séquia Major corresponent als dies del  24 al 31 de Juliol 2019, es distribueix de la forma següent:

CANET D'EN BERENGUER. . . dimecres 24 Juliol a les 09:30 h.

SAGUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dimecres 24 Juliol a les 21:30 h.

PETRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    dilluns  29 Juliol a les 09:30 h.

GILET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .     dilluns  29 Juliol a les 16:18 h.

ALBALAT DE TARONGERS. . .     dilluns 29 Juliol a les 22:35 h. 

ESTIVELLA. . . . . . . . . . . . . . . .    dimarts 30 Juliol a les  10:08 h.

TORRES TORRES. . . . . . . . . .     dimarts 30 Juliol a les  20:42 h.

ALGIMIA D' ALFARA. . . . . . . .  dimecres 31 Juliol a les  07:15 h.

                           Finalitza el torn el   dimecres 31 Juliol a les  15:55 h.

La qual cosa es fà pública mitjançant el present pel coneixement dels usuaris.

SAGUNT, 24 de Juliol de 2019.